Επιμελητήριο Έβρου: Συναντήσεις Ευθυγράμμισης Στρατηγικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιμελητήριο Έβρου: Συναντήσεις Ευθυγράμμισης Στρατηγικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στις 3 και 4 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις χάραξης κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κύριος σκοπός των συναντήσεων ήταν η εξέταση και ο εντοπισμός των βασικών στοιχείων και παραμέτρων που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλάνου δράσης. Οι στόχοι περιλάμβαναν την προώθηση της ευθυγράμμισης και του συντονισμού των δράσεων των ενδιαφερομένων μερών της περιοχής, ώστε οι επιμέρους ενέργειες να λειτουργούν συμπληρωματικά προς μια κοινή κατεύθυνση ανάπτυξης, η οποία θα ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές, χτίζοντας προοδευτικά ανθεκτικότητα.

Η δράση ήταν μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Έβρου και της Δομής Στήριξης επιχειρηματικότητας Light Hub και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια με την υποστήριξη του Impact Hub Athens και του Ιδρύματος Google.org.

Συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη 3 Ιουνίου 2024

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο Δημήτριος Μπακαλίδης, Διευθυντής Γ.Ε.ΜΗ. και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Έβρου, Αντώνιος Τσιτάκης, Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου Έβρου, ο Βασίλειος Κασαπίδης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Έβρου, ο Απόστολος Παλακίδης, Πρόεδρος Συνδ. Ξενοδόχων Θράκης και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Έβρου, η Μαρίνα Δουλάμη, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Έβρου στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Έβρου, ο Βασίλειος Δέλκος, Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης, Πρόεδρος του ΟΕΒΕΣΕ, ο Πολυχρόνης Δαρδαμπούνης, Γενικός Διευθυντής της Ακρίτας Α.Β.Ε.Ε. και απο τη Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας Light Hub ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Διαχειριστής και ο Πέτρος Σουκουλιάς Πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής.

Η συνάντηση ξεκίνησε με εισαγωγή στη βιώσιμη ανάπτυξη ως έννοια και πρακτική και ακολούθησε καταγραφή των υφιστάμενων στρατηγικών και προκλήσεων των φορέων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης από τους εκπροσώπους του Impact Hub Athens.

Συνάντηση στην Ορεστιάδα 4 Ιουνίου 2024

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας παρουσία του Δημάρχου κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Φανής Μπαχαρίδου, κ. Στέλιου Κατσογριδάκη και κ. Κώστα Βενετίδη. Από πλευρά του Δήμου επίσης συμμετείχαν ο Απόστολος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και  ο Ζήσης Παπαλαμπίδης, Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Το Επιμελητήριο Έβρου εκπροσώπησε ο Ζήσης Σαρδάνης, Οικονομικός Επόπτης και Μέλος ΔΣ, ενώ παρόντες εκπροσωπώντας φορείς ήταν η Λένα Εμμανουηλίδου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Έβρου, η Φιλιώ Μυλωνά, Πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, ο Γεώργιος Τσιαντόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., η Μαρία Μανάβη, Πρόεδρος της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου, συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή, Γεώργιο Πετρέση, η Άννα Μεμετζή, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορ/δας και Διδ/χου καιο Θεόδωρος Γκουτζέλης, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας

Με το πέρας της εισαγωγής από τους συντονιστές της συνάντησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Δήμαρχο, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους φορείς, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του καθηγητή Δ.Π.Θ. σχετικά με τις προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι παρατηρήσεις και κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση καταγράφηκαν και θα διαμορφωθούν ώστε να αποτελέσουν έναν οδηγό προτάσεων προς τα ανώτερα όργανα διοίκησης. Επιπλέον, οι προτάσεις θα διανεμηθούν προς τους τοπικούς φορείς για αξιοποίηση, με στόχο μια ενιαία και συντονισμένη στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών.

—–

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα που θα διεξάγουν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στις περιοχές των Βόρεια/Νότια Πίνδος, Ζαγοροχώρια-Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες, Καλαμάτα, και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Υλοποιείται από το Light Hub kai to Mindspark+, το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org