Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Όλοι οι συνεργάτες, υπάλληλοι, στελέχη του Επιμελητηρίου Έβρου, και των υπεργολάβων του, που έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα η οποία αφορά τη δράση Δ.Σ.Ε. LightHub έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για πληροφορίες ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Lighthub θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της δομής.