Υποστήριξη Ωφελούμενων

Υποστηρικτικές υπηρεσίες / ανθρώπινο δυναμικό

Η Δ.Σ.Ε. LightHub παρέχει στα επιχειρηματικά σχήματα τις παρακάτω υπηρεσίες:

Πληροφορίες, εκπαίδευση & επιχειρηματικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού).
Συμβουλές εμπειρογνωμόνων και συμβούλων επιχειρήσεων καθώς και κάθε είδους τεχνική βοήθεια.
Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων.

Υλικοτεχνική υποδομή

Οι χώροι της θερμοκοιτίδας είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, ώστε να επιτυγχάνονται εξαιρετικές συνθήκες φιλοξενίας

Οι χώροι εργασίας των επιχειρηματικών σχημάτων καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 200 m2, ενώ, παράλληλα, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι συναντήσεων καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.
Για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Σε κάθε φιλοξενούμενη επιχειρηματική ομάδα παρέχεται υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Επιπρόσθετα, η θερμοκοιτίδα είναι εξοπλισμένη κατάλληλα ώστε να προσφέρει στις επιχειρηματικές ομάδες σύγχρονο περιβάλλον εργασίας εφοδιασμένο με:

-έπιπλα γραφείου και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
-εξοπλισμό παρουσιάσεων για τους χώρους συναντήσεων/ συνεδριάσεων
-υποδομές φιλοξενίας (πελατών/ συνεργατών/ χρηματοδοτών)
-έπιπλα και μικροσυσκευές για τους κοινόχρηστους χώρους.

Οφέλη για τους φιλοξενούμενους

Ο συνδυασμός των παρεχόμενων υποδομών και των εστιασμένων υπηρεσιών της Δ.Σ.Ε. Light HUB παρέχει σημαντικά οφέλη στις φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες, όπως:

  • Σύγχρονο περιβάλλον με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων.
  • Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνει το αρχικό κεφάλαιο.
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, marketing – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
  • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Πρόσβαση σε Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης.
  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
  • Ενίσχυση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας της.

Στο Light Hub παρέχουμε ουσιαστική καθοδήγηση και διασύνδεση ώστε να βοηθήσουμε να γίνει το επιχειρηματικό όραμα ανθρώπων με όρεξη και ενθουσιασμό, πραγματικότητα.