Διοίκηση

Η Δομή Διοικείται από την Διοικούσα επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για θέματα της καθημερινής λειτουργίας της Δομής και τους θεματικούς συντονιστές. Οι συντονιστές έχουν διάφορους λειτουργικούς ρόλους όπως η πολιτική, εκπαίδευση, δράσεις, υποστήριξη ομάδων και επικοινωνία.

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει αρμοδιότητα της διαχείρισης:

  • της καθημερινής λειτουργίας της Δομής.
  • παραλαβής και προώθησης (στην επιστημονική επιτροπή) των αιτήσεων εισδοχής με σκοπό την ανάθεση σε μέλη της προς αξιολόγηση τους.
  • ενημέρωση και υποστήριξη υποψηφίων ωφελούμενων κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
  • Υποστήριξη υποψηφίων ωφελούμενων μετά την υποβολή αιτήσεων.
  • σχεδιασμού και οργάνωσης εκδηλώσεων ενημερωτικών και εκπαιδευτικών.
  • επικοινωνίας με το ευρύ κοινό.
  • δικτύωσης της δομής και των ωφελούμενων.
  • οργάνωσης επιχειρηματικών και άλλων αποστολών στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • συνεργειών και συνεργασιών.

Στην διοικούσα επιτροπή συμμετέχουν οι συντονιστές και ο υπεύθυνος της επιστημονικής επιτροπής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χριστόδουλος Τοψίδης

Χριστόδουλος Τοψίδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου - επιχειρηματίας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Π.Ε.ΣΥ. ΑΜ-Θ και επιχειρηματίας με δραστηριότητα και συμμετοχή ως μέτοχος, σε διάφορους κλάδους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Πέτρος Σουκουλιάς

Πέτρος Σουκουλιάς

Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής
Ειδικός Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογικής Καινοτομίας, Board Member SEEMS P.C.
Λεωνίδας Σκερλετόπουλος

Λεωνίδας Σκερλετόπουλος

Διαχειριστής
Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Έβρου, επαγγελματίας επικοινωνίας και μάρκετινγκ, με δραστηριότητα στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και ειδίκευση στο κοινωνικό μάρκετινγκ, την συμπεριφορά (PgCert) και στην επικοινωνία σε περιόδους κρίσης (CIPR).
Mαρία Σοφιάδου

Mαρία Σοφιάδου

Administrative Staff
Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας Light Hub
Γιώργος Θερίου

Γιώργος Θερίου

Συντονιστής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Αν Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Δημήτριος Γιαννακούδης

Δημήτριος Γιαννακούδης

Συντονιστής Δράσεων και Δημοσίων Σχέσεων
Συντονιστής Χanthi Tech Lab
Χρήστος Κακαλέκος

Χρήστος Κακαλέκος

Administrative Staff
Συντονιστής Δρασεων & Επικοινωνίας στον Διασυνοριακό επιταχυντή SEA
Κώνσταντίνος Ρηγόπουλος

Κώνσταντίνος Ρηγόπουλος

Συντονιστής Ψηφιακής Παρουσίας
Αν Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελίνα Κετικίδη

Ελίνα Κετικίδη

Συντονίστρια Neurolab
Digital Communication Manager at SEERC & PhD(c) Management School The University of Sheffield
Ελευθέριος Μεταξούδης

Ελευθέριος Μεταξούδης

Συντονιστής Πολιτικής & Δικτύωσης με Ερευνητικά κέντρα
Innovation Manager | PhD Ερευνητής Δ.Π.Θ.