Το LightHub αποτελεί μια ολοκληρωμένη δομή για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή, υποστηρίζονται ομάδες ατόμων με επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης της επιχειρηματικής ευκαιρίας, σε εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας. Το light hub είναι ανοιχτό τόσο σε ιδέες που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες και τεχνολογικές καινοτομίες όσο και με παραδοσιακούς τομείς που παρουσιάζουν κάποια μορφή εξωστρέφειας και νεωτερισμού. 

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για εκδήλωση ενδιαφέροντος δυο φορές κάθε έτος τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

To LightHub προσφέρει:
01.
Πρακτική Επιχειρηματική εκπαίδευση με ανθρώπους της αγοράς
Θα αναπτύξεις τις επιχειρηματικές δεξιότητές που απαιτούνται για την πραγματική αγορά
02.
Υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής για κάθε ομάδα
Θα θέσεις στόχους και θα λάβεις στοχευμένη υποστήριξη για την επίτευξη τους
03.
Ευκαιρίες δικτύωσης με ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών και μεντόρων
Θα συνεργαστείς με κορυφαίους επιχειρηματίες & ακαδημαϊκούς, ανώτερα στελέχη και φορείς.
04.
Φιλοξενία / στέγαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
Έχεις πρόσβαση σε εξοπλισμένους χώρους που προάγουν τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των φιλοξενούμενων επιχειρηματικών ομάδων.
05.
Νομική και λογιστική υποστήριξη στο Β' στάδιο
Έχεις δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες απο εξειδικευμένους συνεργάτες του Light Hub καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σου στο πρόγραμμα

Στο Light Hub παρέχουμε ουσιαστική καθοδήγηση και διασύνδεση ώστε να σε βοηθήσουμε να υλοποιήσεις το επιχειρηματικό σου όραμα.