Οικοσύστημα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

To Light Hub αντλεί τη δυναμική του από ένα διευρυμένο οικοσύστημα επιχειρήσεων, οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων, με τους οποίους υποστηρίζεται και συνεργάζεται με στόχο την στήριξη των ομάδων που εντάσσονται στους κόλπους του.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Under MoU)

Η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνόπολη, με πρωταρχικό στόχο να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένες, καινοτόμες εταιρίες προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά. Αποστολή της Θερμοκοιτίδας είναι να εντοπίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να στηρίζει την εμπορευματοποίησή τους με τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος των μετόχων της εταιρίας.

Η αποστολή του DCN είναι να δημιουργήσει διαρκή αντίκτυπο μέσω της ενδυνάμωσης μιας νέας γενιάς
φωνών και ιδεών στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, λειτουργούμε ως ένας ανοιχτός χώρος επικοινωνίας, δημιουργικότητας και συνδεσιμότητας με σκοπό την προώθηση της αλήθειας και των καλών αξιών, αποτελώντας καταλύτη για αξιόπιστη πληροφόρηση και δημοκρατικές αλλαγές στην κοινωνία. Λειτουργούμε σαν μια επιχειρηματική νεοφυής επιχείρηση όπου οι επαγγελματίες μπορούν να συνεργάζονται και να
δημιουργούν λύσεις και ιδέες που μπορούν εύκολα να επεκταθούν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

To Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη και είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που παρέχει σπουδές στα αντικείμενα των Μοριακών Βιοεπιστημών που βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 2000. Σήμερα φοιτούν περίπου 700 Προπτυχιακοί φοιτητές, 93 Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και 40 Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ έχουν ήδη απονεμηθεί 1079 πτυχία, 64 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών και 39 Διδακτορικά Διπλώματα. Το Τμήμα έγινε αυτοδύναμο το 2012 και σήμερα αριθμεί 23 μέλη ΔΕΠ. Όραμα του Τμήματος ΜΒΓ είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου έρευνα, εκπαίδευση και κοινωνικό έργο με στόχο την εξέλιξή του σε έναν φορέα με ηγετικό ρόλο στις Βιολογικές και Βιοϊατρικές επιστήμες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το Light Hub συνεργάζεται στο πλαίσιο μνημονίου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο πιο συγκεκριμένα με το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  καθώς και με το ερευνητικό εργαστήριο Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BICC) μέσω του οποίου μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν υποστήριξη σε ωφελούμενους της δομής στήριξης Light Hub π.χ. έρευνα αγοράς, desk research για ανταγωνισμό, trends analysis κ.α.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης από διαφορετικούς κλάδους και επιστημονικά πεδία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έκτοτε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ από το 1998 αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point – NCP).

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (EAE) είναι ένας από 250 και πλέον οργανισμούς παγκοσμίως –και ο μοναδικός στην Ελλάδα– των οποίων τα προγράμματα ξένων γλωσσών και κατάρτισης εκπαιδευτικών είναι διαπιστευμένα από το CEA (Commission on English Language Program Accreditation). Αυτό κατατάσσει τα προγράμματα της EAE στο επίπεδο αντίστοιχων προγραμμάτων των έγκριτων πανεπιστημίων Boston University, Georgetown University, University of Pennsylvania κ.ά., τα οποία έχουν διαπιστευθεί από τον ίδιο φορέα.

Το eMT cluster αποτελεί τον πρώτο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας & τεχνολογίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Στόχος του eMT Cluster είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών, το οποίο θα επιταχύνει και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εισάγοντας τον όρο fast digital on boarding.