Νέα

Επιμελητήριο Έβρου: Συναντήσεις Ευθυγράμμισης Στρατηγικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
Business Transformation Stories
DEMO DAY: Επενδυτικό ενδιαφέρον για μια από τις τρείς ομάδες του Light Hub
Tρείς ομάδες του Light Hub θα συναντήσουν επενδυτές στην Αθήνα
Το Light Hub συμμετέχει στο Demo Day
2η Ενότητα του Προγράμματος Green Accelerator
«Business Angel Investing»:  Ειδική Έκπτωση 50% για τα Μέλη του Επιμελητηρίου
1η Ενότητα του Προγράμματος Green Accelerator
MeetUp: Συναντήσεις επιχειρηματικότητας
Συναντήσεις επιχειρηματικότητας στην Αλεξανδρούπολη & την Ορεστιάδα
Επίσκεψη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος DIGI-INCLUSION
Rural Incubators: Ένα δίκτυο για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσα από την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια