Συμμετοχή

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για εκδήλωση ενδιαφέροντος δυο φορές κάθε έτος τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο. Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Φάση 1:
Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Συμπληρώστε την αίτηση
εδώ

Φάση 2:
Διεξοδική αξιολόγηση της αίτησης από την διοικητική επιτροπή και προσωπική δια ζώσης ή ψηφιακή συνέντευξη

Η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
-Συνάφεια με επιχειρηματική ιδέα (ατομικά ή/και ομαδικά)
-Κινητοποίηση και κίνητρα (ατομικά ή/και ομαδικά)
-Επιχειρηματική ιδέα (σαφήνεια, πρωτοτυπία/καινοτομία, πρόταση αξίας, δυναμική εξωστρέφειας, ωριμότητα ιδέας)
-Η ζήτηση και η πρόσβαση στην αγορά στόχο

Φάση 3:
Έγκριση ή απόρριψη της υποψήφιας επιχειρηματικής ομάδας για την είσοδο στην προ-θερμοκοιτίδα.

Σε αυτή τη φάση γίνεται ενημέρωση σε σχέση με τους όρους συμμετοχής στο light hub και υπογράφονται τα σχετικά συμφωνητικά που αναγράφουν τους όρους συμμετοχής και τον εσωτερικό κανονισμό της δομής.

Συμπληρώστε την αίτηση
εδώ

Η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
-Συνάφεια με επιχειρηματική ιδέα (ατομικά ή/και ομαδικά)
-Κινητοποίηση και κίνητρα (ατομικά ή/και ομαδικά)
-Επιχειρηματική ιδέα (σαφήνεια, πρωτοτυπία/καινοτομία, πρόταση αξίας, δυναμική εξωστρέφειας, ωριμότητα ιδέας)
-Η ζήτηση και η πρόσβαση στην αγορά στόχο

Σε αυτή τη φάση γίνεται ενημέρωση σε σχέση με τους όρους συμμετοχής στο light hub και υπογράφονται τα σχετικά συμφωνητικά που αναγράφουν τους όρους συμμετοχής και τον εσωτερικό κανονισμό της δομής.