2η εβδομάδα του Εκπαιδευτικού προγράμματος της θερμοκοιτίδας Light Hub

2η εβδομάδα του Εκπαιδευτικού προγράμματος της θερμοκοιτίδας Light Hub

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η 2η εβδομάδα του Εκπαιδευτικού προγράμματος της θερμοκοιτίδας Light Hub. Οι ενότητες πραγματοποιήθηκαν στο Συνεργατικό Χώρο της Δομής Επιχειρηματικότητας Light Hub του Επιμελητηρίου Έβρου.

Σε αυτή την εβδομάδα παρουσιάστηκε από τον κ. Ελευθέριο Μεταξούδη, ( Innovation Manager PhD Ερευνητής Δ.Π.Θ) ο γενικός όρος ενός ιδρυτή μίας νεοφυούς ιδέας ή επιχείρησης, εντρυφώντας στους ρόλους και τις σχέσεις τους σε μια επιχειρηματική ομάδα. Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία στους ωφελούμενους να παρακολουθήσουν την ομιλία έμπνευσης του κ. Πέτρο Σουκουλιά (Ειδικός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνολογικής Καινοτομίας Board Member SEEMS P.C), προσφέροντας τους εφόδια και στόχους, ώστε να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους

Στόχος του προγράμματος επιχειρηματικής ανάπτυξης, είναι να δώσει στις ομάδες και τα άτομα που εντάχθηκαν κατόπιν αίτησης στο πρώτο στάδιο, τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μετασχηματίσουν την ιδέα τους σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα αποτυπώσουν σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.

Το Light Hub, είναι η δομή στήριξης επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Έβρου. Eντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.