Διασυνοριακός Επιταχυντής : SEA

Διασυνοριακός Επιταχυντής : SEA

Στη Βουλγαρία παρευρέθηκε το διήμερο 16-17 Ιανουαρίου η ομάδα του Light Hub. Στα πλαίσια συμμετοχής στο Διασυνοριακό Επιταχυντή Interreg SEA, οι ομάδες του προγράμματος της θερμοκοιτίδας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές ενότητες του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας.

Μέσα από αυτές, είχαν την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με αντίστοιχες επιχειρηματικές ομάδες της Βουλγαρίας και να κατανοήσουν τις τεχνικές και τους τρόπους λειτουργίας μιας διαφορετικής επιχειρηματικής αγοράς.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά στην κριτική επιτροπή του Light Hub και του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Βουλγαρίας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και χρίσμα σχόλια για την συνέχεια των προσπαθειών τους.

Η κριτική επιτροπή αποτελούταν από τους:

  • Γεώργιος Ατσαλάκης (Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης)
  • Θοδωρής Σπηλιώτης (Θεμελιωτής Αθωνικού Management, Συγγραφέας)
  • Δημήτρης Σκουρογιάννης (Expert in Multidisciplinary Design Innovation / Unique Experience Enhancement / Effective Learning Journeys Generator)
  • Γιώργος Κόκκας (Διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας – American College of Thessaloniki)

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σταδίων, μέντορες, coach και εκπαιδευτές, βοήθησαν τις ομάδες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας. Πλέον οι ομάδες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος και προετοιμάζονται για την τελική τους παρουσίαση.

Το έργο SEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».