Επίσκεψη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος DIGI-INCLUSION

Επίσκεψη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος DIGI-INCLUSION

Τις εγκαταστάσεις του Light Hub επισκέφθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος DIGI-INCLUSION, URBACT IV.

Το DIGI-INCLUSION είναι ένα από τα 30 δίκτυα σχεδιασμού δράσης για την προώθηση της βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Αποτελείται από 252 μεμονωμένους εταίρους από 28 ευρωπαϊκές χώρες που είναι δικαιούχοι και αποστολή του είναι να δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις σε κοινές αστικές προκλήσεις.

Σκοπός του δικτύου είναι η κάλυψη του ψηφιακού κενού και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης όχι μόνο παρέχοντας πρόσβαση στην τεχνολογία αλλά δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Στο πλαίσιο αυτό εκπρόσωποι του Δήμου και του προγράμματος γνώρισαν απο κοντά τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και ενημερώθηκαν για τις δράσεις της. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα δεδομένα της περιοχής  και συζητήθηκαν συνέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον.

Το Light Hub, είναι η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Έβρου. Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.