Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών ενοτήτων : 2ου Κύκλου

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών ενοτήτων : 2ου Κύκλου

Ολοκληρώθηκαν οι 2 θεματικές ενότητες που αφορούσαν τα οικονομικά πεδία και το επιχειρηματικό σχέδιο για τις start up ομάδες της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Β Κύκλου. 

Στις ενότητες αυτές είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν θέματα όπως η κατανόηση οικονομικών καταστάσεων απο τον Γεώργιο Κόκκα. Ο Γίωργος είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας στο American College of Thessaloniki, διαθέτοντας περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, start-ups, περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον, παρακολούθησαν την ενότητα Επιχειρηματικό Σχέδιο με τον Γιώργο Θερίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

Τα οικονομικά δεδομένα αποτελούν αναπόσπατο και θεμελιώδες κομμάτι για την εξέλιξη των ομάδων, βοηθώντας τους να οργανώσουν καλύτερα το επιχειρηματικό τους πλάνο, μεταφέροντας τους έτσι στο επόμενο στάδιο. Κάθε ομάδα διαθέτει μία ομάδα μεντόρων που της ανατέθηκε μετά την ολοκλήρωση του Ά σταδίου του προγράμματος το Μάρτιο, μετα το πέρας της τελικής παρουσίασης της ιδέας τους. Στο Ά στάδιο οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια εκπαίδευση 4 μηνών αναπτύσσοντας απο το πολύ πρώιμο στάδιο τις ιδέες τους. Πλέον στο Β στάδιο εκπαιδεύτηκαν σε πιο πρακτικά θέματα, βοηθώντας τους είτε να ενσωματωθούν στην αγορά, είτε να εξελίξουν τις ιδέες τους, έχοντας καλύψει μεγάλο κομμάτι του θεωρητικού τους υποβάθρου.

Στο επόμενο διάστημα οι ομάδες συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά υπο την καθοδήγηση μεντόρων και coaches, βελτιώνοντας διαρκώς τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Το Light Hub, είναι η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Έβρου. Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.