Το Light Hub official AMAZON Activate provider (AWS)

Το Light Hub official AMAZON Activate provider (AWS)

Το Light Hub αποτελεί πλέον official AMAZON Activate provider (AWS).

Oι νεοσύστατες επιχειρήσεις του Light Hub έχουν πλέον πρόσβαση σε πλήθος δωρεάν παροχών, όπως μονάδες AWS Cloud, μονάδες AWS Business Support, αποκλειστικές προσφορές μόνο για τα μέλη και πρόσβαση στην Activate Console για να υποστηρίξουν την  επιχειρηματική τους δραστηριότητας στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Το AWS Activate παρέχει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις πλήθος πλεονεκτημάτων, όπως πιστώσεις AWS, πιστώσεις για υποστήριξη AWS και καθοδήγηση. Τα οφέλη του Activate έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν το σωστό συνδυασμό εργαλείων, πόρων και υποστήριξη από ειδικούς προς τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό όλες οι επιχειρήσεις που συστήνονται από το Light Hub θα έχουν πλέον άμεσα πρόσβαση σε:

  • $10,000 σε AWS Activate Credits με ισχύ για 2 έτη
  • 1 χρόνο AWS Business Support (μέχρι της αξίας των $1,500).