Τελικό στάδιο Προγράμματος Interreg Sea

Τελικό στάδιο Προγράμματος Interreg Sea

Στα πλαίσια του τριήμερου εκδηλώσεων από το Επιμελητήριο Έβρου και τη Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας, στην Αλεξανδρούπολη φιλοξενήθηκε μια σειρά εκδηλώσεων που επέκειντο στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Μία από αυτές ήταν και η φιλοξενία των ομάδων από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας στα πλαίσια συμμετοχής στο Διασυνοριακό Επιταχυντή Interreg SEA Ελλάδας Βουλγαρίας.

Οι ομάδες του Light Hub που συμμετείχαν σε αυτό, υλοποίησαν το τελικό στάδιο του προγράμματος με την παρουσίαση των ιδεών τους. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σταδίων, βοηθήθηκαν απο μέντορες, coach και εκπαιδευτές ώστε να κατανοήσουν, τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, οι ομάδες του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας είχαν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες δικτύωσης και να συναντήσουν επιχειρηματίες από διάφορους τομείς. Μερικές από αυτές ήταν, η παρακολούθηση διαλέξεων που κάλυπταν πτυχές της επιχειρηματικότητας όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, η επικοινωνία και το μάρκετινγκ, από μέντορες του Light Hub.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικές ενότητες παρουσιάστηκαν από τους:

  • Δημήτριος Σκουρογιάννη (Ειδικός στην Πολυθεματική Καινοτομία Σχεδιασμού, Μοναδική Ενίσχυση Εμπειρίας )
  • Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος (Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου)
  • Πρόδρομος Μοναστηρίδης (Επικεφαλής Μarketing & Χορηγιών – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης)
  • Δημήτριος Γιαννακούδης (Συντονιστής Χanthi Tech Lab)

Το έργο SEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».