Νέα

Alexpo 2023 : Light Hub
Επίσκεψη Light Hub στη Βουλγαρία : Διασυνοριακός Επιταχυντής Interreg SEA
Βραβεύσεις Ομάδων : Interreg SEA Greece – Bulgaria
Επίσκεψη Light Hub στο Netherlands Innovation Center: Μία Γέφυρα Καινοτομίας
Τελικό στάδιο Προγράμματος Interreg Sea
Ένα Τριήμερο Επιχειρηματικότητας στην Αλεξανδρούπολη
Βιώσιμη Μόδα στη Βόρειο Ελλάδα
Τριήμερο Δράσεων από το Επιμελητήριο Έβρου και το Light Hub
Διασυνοριακός Επιταχυντής : SEA
Light Hub: Απολογισμός Προγράμματος 2022
Τέλος της 6ης Εβδομάδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Light Hub
Το Επιμελητήριο Έβρου στηρίζει τη δημιουργία του 1ου «Design Lab» στην Ελλάδα