Νέα

Τέλος της 6ης Εβδομάδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Light Hub
Το Επιμελητήριο Έβρου στηρίζει τη δημιουργία του 1ου «Design Lab» στην Ελλάδα
Ολοκλήρωση της 5η Εβδομάδας Εκπαιδευτικού Προγράμματος Light Hub
Ολοκλήρωση των 6 ενοτήτων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PIVOT
Τέλος 4ης Εβδομάδας Εκπαιδευτικού Προγράμματος Light Hub
Τέλος 3η Εβδομάδας του Εκπαιδευτικού προγράμματος της Θερμοκοιτίδας
2η εβδομάδα του Εκπαιδευτικού προγράμματος της θερμοκοιτίδας Light Hub
Έναρξη Βασικού Προγράμματος
Ξεκίνησε η λειτουργία του Διασυνοριακού Επιταχυντή Interreg SEA
Info Day Xanthi
Εγκαίνια Συνεργατικού Χώρου Light Hub
Εγκαίνια Συνεργατικού Χώρου Light Hub